Mirė VU RSTC dėstytojas dr. Valdas Mackela [2017-11-25]

Mirė VU RSTC dėstytojas dr. Valdas Mackela

Penktadienio, lapkričio 24-osios, vakarą po ilgos ligos į Tėvo namus iškeliavo dr. Valdas Mackela – Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto ir Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centro dėstytojas.

Apie tai savo feisbuko paskyroje pranešė velionio žmona Dalia Mackelienė: „Šį vakarą Viešpats pasilenkė ir pabučiavo savo mylimąjį Valdą Mackelą. Melskime už jo nuostabios sielos kelionę.“

Dogminės teologijos dėstytojas Valdas Mackela aktyviai talkino kurdamas „Marijos radijo“ laidas, skaitė viešas paskaitas, bendradarbiavo sielovadoje.

Atsisveikinti ir melstis už Valdą Mackelą artimieji kviečia sekmadienį (lapkričio 26 d.) nuo 9 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios Šv. Mykolo koplyčioje (Maironio g. 10).

Šventos Mišios už Valdą bus aukojamos sekmadienį 18.30 val. Bernardinų bažnyčioje. Po Šventų Mišių – šlovinimo ir liudijimų vakaras.

Pirmadienį 10 val. išlydėjimas į Raudondvario bažnyčią (M. Valančiaus g. 24, Kauno raj.), kurioje Šv. Mišios bus aukojamos 13 val. Po Šv. Mišių – laidotuvės Raudondvario naujosiose kapinėse.

„Tęsiant Valdo misiją, kviestume vietoj gėlių palikti auką, kuri bus skirta jaunimo evangelizacijos veiklai“ – kviečia bičiuliai ir artimieji.

VU Religijos studijų ir tyrimų centro dėstytojai ir studentai nuoširdžiai užjaučia visus artimuosius ir bičiulius, gedinčius dėl Valdo mirties. Dėkojame Dievui už visą jo gyvenimą ir meldžiame – „Amžinoji šviesa jam tešviečia.“

Prof. T. Sodeikos pranešimas konferencijoje "V. Tagung für Praktische Philosophie 2017" [2017-11-20]

VU RSTC profesorius Tomas Sodeika dalyvavo konferencijoje "V. Tagung für Praktische Philosophie 2017" (Salcburg, November 16-17, 2017) ir skaitė pranešimą „Ethik als Erste Philosophie“.

Konferencijos puslapis ir programa

Kvietimas į dokumentinio filmo „Alfonsas Svarinskas“ peržiūrą [2017-10-09]

LRT dokumentinio filmo „Alfonsas Svarinskas“ autoriai: žurnalistas dr. Andrius Gudauskas ir režisierius Juozas Sabolius, žiūrovus jau greitai pakvies herojaus istoriją išgirsti iš jo paties lūpų. Pirmoji vieša filmo peržiūra įvyks 2017 m. spalio 11 d. 15 val. VU Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro konferencijų salėje (Saulėtekio al. 5, Vilnius). Renginio organizatoriai – VU Komunikacijos fakultetas ir LRT.

Filmo kūrėjai atgaivino daugybę atsiminimų apie įvairius A. Svarinsko gyvenimo etapus. Jis – partizanas, kalinys, pogrindžio darbininkas, Seimo narys, partizanų bei kariuomenės kapelionas, kunigas, kurio bekompromisę kovą už tiesą, tikėjimą įvertino ir Romos popiežius Jonas Paulius II-asis, ir JAV prezidentas Ronaldas Reiganas.

Monsinjoras A. Svarinskas (1925–2014)  gimė Ukmergės apskrityje, Kadrėnų kaime. Nors būdamas gimnazistas svajojo apie karininko profesiją, vis dėlto apsisprendė būti dvasininku. Kauno kunigų seminarijoje būsimasis kunigas A. Svarinskas savo dvasios tėvu buvo pasirinkęs vyskupą kankinį Teofilių Matulionį, kuris šiemet paskelbtas palaimintuoju. Įkvėptas šio kankinio pavyzdžio monsinjoras pasuko atkaklios kovos už Lietuvos laisvę keliu. A. Svarinskas nelaisvėje praleido dvidešimt vienus metus: Intoje išbuvo dešimt metų, Mordovijoje – šešerius ir Permės srityje – penkerius metus. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę A. Svarinskas buvo išrinktas į Aukščiausiąją Tarybą, paskirtas pirmuoju atkurtos Lietuvos kariuomenės kapelionu. Jis daug dirbo, kad būtų įamžintas Lietuvos partizanų atminimas.

Filmo autoriai pabandė aprėpti visą sunkių išgyvenimų paženklintą monsinjoro gyvenimo kelią ir rasti atsakymą į klausimą „Kas vis dėlto yra Svarinskas?“

VU RSTC profesorė Rita Šerpytytė kviečia į seminarą [2017-10-09]

VU RSTC profesorė Rita Šerpytytė tęsia seminarą

Šiuolaikinės Hegelio interpretacijos

Negatyvumo problema Giorgio Agambeno ir Catherine Malabou filosofijoje

Seminaro metu aptariant „Hegelio ateitį” negatyvaus mąstymo perspektyvoje, bus analizuojamas Hegelio „Logikos mokslas“ ir kiti jo veikalai bei Agambeno ir Malabou tekstai.

 Hegel  Agamben  4166K01C9EL. SX329 BO1204203200

 

Nors seminaras skirtas doktorantams, į jį kviečiami visi norintys dalyvauti.

Seminaras vyks antradieniais, 17.00 VU Filosofijos fakulteto 106 a. nuo 2017.10.10

Išankstinis užsirašymas tel. 2687189 arba el. paštu kristina [DOT] rinkeviciene [AT] rstc [DOT] vu [DOT] lt

Naujas žurnalo "Religija ir kultūra" numeris [2017-09-18]

Pasirodė naujas žurnalo "Religija ir kultūra" numeris.