Konferencija "Šiuolaikinės fenomenologijos problemos ir tyrinėjimai" [2017-12-04]

 

Lietuvos fenomenologų asociacija,

Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centras ir Filosofijos katedra

2017 m. gruodžio 11 d., pirmadienį,

kviečia į mokslinę konferenciją

Šiuolaikinės fenomenologijos problemos ir tyrinėjimai

Konferencija vyks VU Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9/1), 201 aud.

 

10:20–10:30 Konferencijos atidarymas

Lietuvos fenomenologų asociacijos prezidentas prof. Dalius Jonkus

Moderuoja Danutė Bacevičiūtė

10:30–11:30 Arūnas Sverdiolas (VU)

Algirdo Juliaus Greimo egzistencializmas

11:30–12:10 Jūratė Levina (VU)

Literatūros fenomenologijos eskizas

12:10–12:40 Tadas Čapanauskas (VDU)

Machinacijos problema Martino Heideggerio technikos filosofijoje

12:40–13:30 Pietų pertrauka

Moderuoja Dalius Jonkus

13:30–14:00 Jolanta Saldukaitytė (LEU)

Šviesos fenomenas Emmanuelio Levino filosofijoje

14:00-14:30 Danutė Bacevičiūtė (VU)

Mirties bausmės fenomenologijos (ne)galimybės klausimas:

Jacques’as Derrida  ir Paulis Ricoeuras

14:30-15:00 Tomas Šinkūnas (VDU)

Ar yra esminis skirtumas tarp fizinio ir moralinio šleikštulio?

15:00–15:30 Kavos pertrauka

15:30-16:00 Mindaugas Kazlauskas (KSU)

Aš ir gyvūnas: fenomenologinė perspektyva

16:00–16:40 Mintautas Gutauskas (VU)

Ribiniai subjektai: egotiškumo ir empatijos slenksčiai

16:40-17:10 Kavos pertrauka

Moderuoja Mintautas Gutauskas

17:10–17:50 Dalius Jonkus (VDU)

Vaizduotės samprata fenomenologinėje Maxo Schelerio ir Vosyliaus Sezemano estetikoje

17.50-18.50 Saulius Geniušas (Honkongo Kinijos universitetas)

Dialoginė fenomenologija ir jos pamatiniai metodologiniai principai

18:50-19:00 Konferencijos uždarymas

19:00 Lietuvos fenomenologų asociacijos susirinkimas

 

Organizacinis komitetas: pirmininkas prof. dr. Dalius Jonkus,

nariai – habil. dr. (hp) Rita Šerpytytė, doc. dr. Mintautas Gutauskas,

doc. dr. Danutė Bacevičiūtė