Priėmimas į Religijos studijų programą 2017 m. [2017-06-19]

SVARBU: pirminis prašymų pateikimas 2017.05.23 – 2017.06.26 24:00 val. TIK INTERNETU!

Informacija stojantiems į Religijos studijų magistrantūrą!

VU RSTC antrosios pakopos religijos studijų programą galima studijuoti nuolatinėse studijose. 6-iems šiais metais į nuolatines studijas priimtiems studentams studijų įmoka bus apmokama valstybės biudžeto lėšomis. Asmenys, siekiantys pakartotinai studijuoti pagal antrosios pakopos studijų programą ir daugiau kaip pusę ankstesnės studijų programos kreditų yra įgiję valstybės biudžeto lėšomis, neturi teisės pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą ir gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą vietą (priimama iki 5 studentų). Metinė studijų kaina – 2260 EUR.

Kas gali studijuoti religijos studijų magistrantūroje?

Į religijos studijų magistrantūros programą gali stoti visi asmenys, baigę bet kurios studijų programos universitetines  bakalauro studijas ir išklausę keturis dalykus (20 kreditų), galimus priskirti filosofijos bei religijos ir kultūros sąveikos disciplinoms. Konkursinis balas formuojamas iš šių dalykų įvertinimų ir diplomo priedėlio (priedo) svertinio vidurkio. Įstojusieji ir turintys mažiau nei 4 disciplinas (20 kreditų), galimas priskirti filosofijos bei religijos ir kultūros sritims, per pirmuosius magistro studijų metus turės papildomai išklausyti trūkstamas disciplinas ir surinkti trūkstamus kreditus.

SVARBU!

Konsultavimas Religijos studijų ir tyrimų centre (Universiteto g. 9/1, 105 kab.):

  • Birželio 27 d. (antradienis) 09.00-16.00 val.
  • Birželio 28 d. (trečiadienis) 10.00-16.00 val.

Dokumentų registracija Informacinių technologijų taikymo centre (Saulėtekio al. 9):

  • Birželio 27 d. (antradienis) 10.00-16.00 val.
  • Birželio 28 d. (trečiadienis) 9.00-17.00 val.

Kvietimai studijuoti paskelbiami (informacija pateikiama prisijungus prie ISAS sistemos asmeninės stojančiojo paskyros Universiteto interneto svetainėje www.kviecia.vu.lt nurodytu adresu) birželio 30 d. 13 val.

Studijų sutarčių pasirašymas Informacinių technologijų taikymo centre (Saulėtekio al. 9) – liepos 3 d. nuo 9.00 iki 15.00.

Internetu sutartys sudaromos nuo birželio 30 d. 13 val. iki liepos 3 d. 24 val.

Visą informaciją apie priėmimo taisykles, reikalingų dokumentų sąrašą, stojamąją studijų įmoką ir kt. rasite VU svetainės informacijoje stojantiesiems čia.

Išsamesnė informacija el. paštu: , tel. 268 71 89 arba 105 kab. (Universiteto g. 9/1)

 

Prof. Ritos Šerpytytės pranešimas konferencijoje "Ex Nihilo" [2017-06-16]

VU RSTC direktorė, profesorė Rita Šerpytytė dalyvaus konferencijoje "Ex Nihilo" (Bologna, June 18-22, 2017) ir skaitys pranešimą "Western Thought and the Concept of Nihilism".

Konferencijos puslapis ir programa

Diplomų teikimas RSTC magistrantams 2017 m. [2017-06-05]

Diplomų įteikimas Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centro  2017 m. absolventams vyks birželio 16 d. (penktadienį) Filosofijos fakulteto 107 auditorijoje (Universiteto g. 9/1, Vilnius), nuo 12 val.

Norint gauti studijas patvirtinantį diplomą ir diplomo priedėlį, privalu atsiskaityti su Universitetu. Atsiskaitymo su Universitetu procedūros apibrėžtos Absolventų atsiskaitymo su Vilniaus universiteto tvarkoje.

 

Daugiau informacijos

 

RSTC magistro darbų gynimai 2017 m. [2017-06-05]

RSTC Religijos studijų programos magistro darbų gynimai vyks birželio 12 d.

Pradžia - 15.00

Auditorija - 107

Vilniaus universitete - filosofai iš Izraelio ir JAV [2017-05-23]

Vilniaus universitete - filosofai iš Izraelio ir JAV, tarptautininiai

Deleuze’o ir Levino tyrinėtojai

2017 m. gegužės 29 – 30 d. į Vilniaus universitetą atvyksta vizituojantys dėstytojai - filosofai iš užsienio. Dr. Dror Yinon (Bar-Ilano universitetas, Izraelis) skaitys paskaitas FsF magistrantams ir doktorantams doc. Kristupo Saboliaus kursuose. Prof. Silvia Benso (Ročesterio technologijos institutas, JAV) skaitys paskaitas RSTC ir FsF magistrantams ir doktorantams prof. Ritos Šerpytytės kursuose “Nihilizmas ir Vakarų filosofija”.

Pristatome jų paskaitų anotacijas. Paskaitos vyks anglų kalba.

 Benso                Yinon

 Prof. Silvia Benso                                                                                               Dr. Dror Yinon

    

  29 May, 2017, 17.00

Vilnius University, Faculty of Philosophy, Hall 201

Dr. Dror Yinon “Rhizome and the Search for a Method”

 

The lecture will focus on Deleuze’s attempt at elaborating a new way of describing and theorizing phenomena (mostly those attached to humanities and the social sciences). Replacing the classical image of the Cartesian tree with that of the Rhizome, Deleuze opens a new way of understanding multiplicity and avoiding its distorting unification with a method of tracing the dynamics and intensities of multiplicities.

30 May, 2017, 15.00

Vilnius University, Faculty of Philosophy, Hall 201

Prof. Silvia Benso “Waterworks in Levinas’s Philosophy”

Through an analysis of images of water in Levinas’s philosophy, the lecture focuses on the topic of water as a natural element possibly suffused with ethical reflections—with Levinas and beyond. What is the place of water in Levinas’s philosophy? What, if anything, does water have to teach a philosophical discourse such as Levinas’s ethics?

Although not a pervasive image in Levinas’s narrative, water appears as a powerful metaphor as well as an instrument for the work of ethics.

 

30 May, 2017, 17.00

Vilnius University, Faculty of Philosophy, Hall 201

Dr. Dror Yinon “Beyond Consent and Dissent: Deleuze‘s Political Philosophy”

 

The lecture will focus on Deleuze's political thought as addressing the classical political problem of individualism in a new way. Drawing on liberal as well as post-marxist thinkers I will show that old solutions to the problem of individuality such as the securing of a private sphere, or dissenting, ignore the extent to which individuality itself is the product of processes leading to conformism. Deluze’s thought is shown then to face this new challenge.


 

Maloniai kviečiame. Įėjimas laisvas

Pristatome trumpus vizituojančių dėstytojų veiklos aprašymus:

Dr. Dror Yinon (Bar-Ilano universitetas, Izraelis)

Dr. Dror Yinon teaches at the Program for Hermeneutics and Cultural Studies at Bar-Ilan University. Dr. Yinon's research is focused on existentialism, phenomenology, French philosophy and political philosophy and he has written on Sartre, Camus, Merleau-Ponty and Foucault. His main interest is the thought of Gilles Deleuze and he's currently working on a book on Deleuze's philosophy of experience presented in his 1968 book Difference and Repetition.   

 

Prof. Silvia Benso (Ročesterio technologijos institutas, JAV)

Silvia Benso earned her laurea  at the Università di Torino, Italy and her Ph.D. at Penn State University, USA. She is currently professor of philosophy at the Rochester Institute of Technology. Among her areas of interest are ancient philosophy, contemporary European philosophy, the history of philosophy, ethics, aesthetics, and feminist theories. Besides having published articles on Nietzsche, Heidegger, Levinas, and ancient philosophy (especially Plato), she is the author of Thinking After Auschwitz: Philosophical Ethics and Jewish Theodicy (in Italian), The Face of Things: A Different Side of Ethics, Viva Voce: Interviews with Italian Philosophers,  and the co-author of the volume Environmental Thinking: Between Philosophy and Ecology (in Italian). She has also co-edited various volumes such as Contemporary Italian Philosophy: Between Ethics, Politics and Religion, Levinas and the Ancients, and Between Nihilism and Politics: The Hermeneutics of Gianni Vattimo. During the past decade, she has devoted herself to the promotion of Italian philosophy within the Anglophone world and is the general co-editor for the series Contemporary Italian Philosophy published by SUNY Press. Most recently, she has been the co-founder of a new philosophical organization dedicated to the study of Italian philosophy: SIP, the Society for Italian Philosophy.