RSTC mokslininkai, gavę LMT programų finansavimą [2017-12-08]

Sveikiname RSTC projektų vadovą prof. Tomą Sodeiką ir jo komandos narius, gavusius Lietuvos mokslo tarybos koordinuojamų programų finansavimą:

Aukšto lygio MTEP projektas:

Vadovas - prof. Tomas Sodeika, projektas „Poststekuliarus būvis“ (paraiškos kodas 09.3.3-LMT-K-712-01-0085).

Podoktorantūros stažuočių projektas:

  • Dr. Tomas Nemunas Mickevičius (vadovas prof. Tomas Sodeika) – projektas „Heideggerio technikos filosofijos ištakos, recepcija ir perspektyvos“ (paraiškos kodas 09.3.3-LMT-K-712-02-0123).

 

site logo

Konferencija "Šiuolaikinės fenomenologijos problemos ir tyrinėjimai" [2017-12-04]

 

Lietuvos fenomenologų asociacija,

Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centras ir Filosofijos katedra

2017 m. gruodžio 11 d., pirmadienį,

kviečia į mokslinę konferenciją

Šiuolaikinės fenomenologijos problemos ir tyrinėjimai

Konferencija vyks VU Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9/1), 201 aud.

 

10:20–10:30 Konferencijos atidarymas

Lietuvos fenomenologų asociacijos prezidentas prof. Dalius Jonkus

Moderuoja Danutė Bacevičiūtė

10:30–11:30 Arūnas Sverdiolas (VU)

Algirdo Juliaus Greimo egzistencializmas

11:30–12:10 Jūratė Levina (VU)

Literatūros fenomenologijos eskizas

12:10–12:40 Tadas Čapanauskas (VDU)

Machinacijos problema Martino Heideggerio technikos filosofijoje

12:40–13:30 Pietų pertrauka

Moderuoja Dalius Jonkus

13:30–14:00 Jolanta Saldukaitytė (LEU)

Šviesos fenomenas Emmanuelio Levino filosofijoje

14:00-14:30 Danutė Bacevičiūtė (VU)

Mirties bausmės fenomenologijos (ne)galimybės klausimas:

Jacques’as Derrida  ir Paulis Ricoeuras

14:30-15:00 Tomas Šinkūnas (VDU)

Ar yra esminis skirtumas tarp fizinio ir moralinio šleikštulio?

15:00–15:30 Kavos pertrauka

15:30-16:00 Mindaugas Kazlauskas (KSU)

Aš ir gyvūnas: fenomenologinė perspektyva

16:00–16:40 Mintautas Gutauskas (VU)

Ribiniai subjektai: egotiškumo ir empatijos slenksčiai

16:40-17:10 Kavos pertrauka

Moderuoja Mintautas Gutauskas

17:10–17:50 Dalius Jonkus (VDU)

Vaizduotės samprata fenomenologinėje Maxo Schelerio ir Vosyliaus Sezemano estetikoje

17.50-18.50 Saulius Geniušas (Honkongo Kinijos universitetas)

Dialoginė fenomenologija ir jos pamatiniai metodologiniai principai

18:50-19:00 Konferencijos uždarymas

19:00 Lietuvos fenomenologų asociacijos susirinkimas

 

Organizacinis komitetas: pirmininkas prof. dr. Dalius Jonkus,

nariai – habil. dr. (hp) Rita Šerpytytė, doc. dr. Mintautas Gutauskas,

doc. dr. Danutė Bacevičiūtė

Mirė VU RSTC dėstytojas dr. Valdas Mackela [2017-11-25]

Mirė VU RSTC dėstytojas dr. Valdas Mackela

Penktadienio, lapkričio 24-osios, vakarą po ilgos ligos į Tėvo namus iškeliavo dr. Valdas Mackela – Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto ir Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centro dėstytojas.

Apie tai savo feisbuko paskyroje pranešė velionio žmona Dalia Mackelienė: „Šį vakarą Viešpats pasilenkė ir pabučiavo savo mylimąjį Valdą Mackelą. Melskime už jo nuostabios sielos kelionę.“

Dogminės teologijos dėstytojas Valdas Mackela aktyviai talkino kurdamas „Marijos radijo“ laidas, skaitė viešas paskaitas, bendradarbiavo sielovadoje.

Atsisveikinti ir melstis už Valdą Mackelą artimieji kviečia sekmadienį (lapkričio 26 d.) nuo 9 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios Šv. Mykolo koplyčioje (Maironio g. 10).

Šventos Mišios už Valdą bus aukojamos sekmadienį 18.30 val. Bernardinų bažnyčioje. Po Šventų Mišių – šlovinimo ir liudijimų vakaras.

Pirmadienį 10 val. išlydėjimas į Raudondvario bažnyčią (M. Valančiaus g. 24, Kauno raj.), kurioje Šv. Mišios bus aukojamos 13 val. Po Šv. Mišių – laidotuvės Raudondvario naujosiose kapinėse.

„Tęsiant Valdo misiją, kviestume vietoj gėlių palikti auką, kuri bus skirta jaunimo evangelizacijos veiklai“ – kviečia bičiuliai ir artimieji.

VU Religijos studijų ir tyrimų centro dėstytojai ir studentai nuoširdžiai užjaučia visus artimuosius ir bičiulius, gedinčius dėl Valdo mirties. Dėkojame Dievui už visą jo gyvenimą ir meldžiame – „Amžinoji šviesa jam tešviečia.“

Prof. T. Sodeikos pranešimas konferencijoje "V. Tagung für Praktische Philosophie 2017" [2017-11-20]

VU RSTC profesorius Tomas Sodeika dalyvavo konferencijoje "V. Tagung für Praktische Philosophie 2017" (Salcburg, November 16-17, 2017) ir skaitė pranešimą „Ethik als Erste Philosophie“.

Konferencijos puslapis ir programa

Kvietimas į dokumentinio filmo „Alfonsas Svarinskas“ peržiūrą [2017-10-09]

LRT dokumentinio filmo „Alfonsas Svarinskas“ autoriai: žurnalistas dr. Andrius Gudauskas ir režisierius Juozas Sabolius, žiūrovus jau greitai pakvies herojaus istoriją išgirsti iš jo paties lūpų. Pirmoji vieša filmo peržiūra įvyks 2017 m. spalio 11 d. 15 val. VU Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro konferencijų salėje (Saulėtekio al. 5, Vilnius). Renginio organizatoriai – VU Komunikacijos fakultetas ir LRT.

Filmo kūrėjai atgaivino daugybę atsiminimų apie įvairius A. Svarinsko gyvenimo etapus. Jis – partizanas, kalinys, pogrindžio darbininkas, Seimo narys, partizanų bei kariuomenės kapelionas, kunigas, kurio bekompromisę kovą už tiesą, tikėjimą įvertino ir Romos popiežius Jonas Paulius II-asis, ir JAV prezidentas Ronaldas Reiganas.

Monsinjoras A. Svarinskas (1925–2014)  gimė Ukmergės apskrityje, Kadrėnų kaime. Nors būdamas gimnazistas svajojo apie karininko profesiją, vis dėlto apsisprendė būti dvasininku. Kauno kunigų seminarijoje būsimasis kunigas A. Svarinskas savo dvasios tėvu buvo pasirinkęs vyskupą kankinį Teofilių Matulionį, kuris šiemet paskelbtas palaimintuoju. Įkvėptas šio kankinio pavyzdžio monsinjoras pasuko atkaklios kovos už Lietuvos laisvę keliu. A. Svarinskas nelaisvėje praleido dvidešimt vienus metus: Intoje išbuvo dešimt metų, Mordovijoje – šešerius ir Permės srityje – penkerius metus. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę A. Svarinskas buvo išrinktas į Aukščiausiąją Tarybą, paskirtas pirmuoju atkurtos Lietuvos kariuomenės kapelionu. Jis daug dirbo, kad būtų įamžintas Lietuvos partizanų atminimas.

Filmo autoriai pabandė aprėpti visą sunkių išgyvenimų paženklintą monsinjoro gyvenimo kelią ir rasti atsakymą į klausimą „Kas vis dėlto yra Svarinskas?“