Filosofijos instituto seminaras [2018-04-18]

Balandžio 25 d. (trečiadienį), 17.00 val., kviečiame į Filosofijos instituto seminarą:

  • Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros doktorantas Andrius Dovydėnas skaitys pranešimą „Hėgeliškos kūno sampratos transformacijos J. Butler ir C. Malabou filosofijose“ [pranešimo santrauka]. Komentuos prof. Gintautas Mažeikis ir prof. Rita Šerpytytė.
  • Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros doktorantas Algirdas Fediajevas skaitys pranešimą „Miguelio de Unamuno religijos filosofija kaip „numitinimas“: transcendencijos problema“ [pranešimo santrauka]. Komentuos doc. Mintautas Gutauskas ir prof. Dalius Jonkus.

Seminaras vyks Filosofijos fakulteto 306 aud.

Seminaro plakatas

Kontaktinis asmuo:
Kristina Rinkevičienė
VU Filosofijos instituto administratorė
Tel.: (8-5) 266 7617
El. p.:

Kviečiame į profesorės habil. dr. sesers Teresos Obolevitch paskaitas [2018-04-06]

Balandžio 9–10 d. VU Filosofijos fakultete Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros kvietimu Jono Pauliaus II popiežiškojo universiteto Krokuvoje Filosofijos fakulteto profesorė habil. dr. sesuo Teresa Obolevitch skaitys paskaitas, skirtas XX a. rusų teologijos krypčiai – neopatristinės sintezės mokyklai.

balandžio 9 d., 401 a.

13.00 val.: G.Florovskio neopatristinės sintezės projektas ir „Nouvelle Théologie“

15.00 val.: Mirra Lot-Borodine, Vladimiras Loskis ir jų reikšmė Vakarų mąstymui

balandžio 10 d., 209 a.

11.30 val.: Vasilijus Krivošeinas ir kiti neopatristinės sintezės atstovai

Paskaitos bus skaitomos lenkų kalba ir verčiamos į lietuvių kalbą.

Sesuo prof. dr. habil. Teresa Obolevitch yra knygų Nuo onomatodoksijos iki estetikos. Aleksiejaus Losevo simbolio samprata (2011), Simbolis rusų kultūroje (2011), Rusų mintis Europoje. Recepcija, polemika, raida (2013), Rusų patristinio renesanso filosofija (2014), Tikėjimas ir protas rusų filosofijoje (2015) ir kt. autorė bei sudarytoja.

 Paskaitų prieiga socialiniame tinkle Facebook

Kontaktinis asmuo:

Tomas Sodeika

VU Filosofijos instituto Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedra

El. p.:

E. Levino knygos “Laikas ir Kitas” pristatymą Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenėje [2018-01-17]

Kviečiame į Emmanuelio Levino, litvako, vieno reikšmingiausių 20-ojo amžiaus Prancūzijos mąstytojų, knygos „Laikas ir Kitas“ pristatymą Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenėje (Pylimo g. 4, Vilniussausio 25 d. 18 val. J. Heifetzo salėje (III a.)

Renginyje dalyvaus:

  • Viktoras Bachmetjevas, knygos vertėjas, LR kultūros ministrės patarėjas;
  • Aušra Pažėraitė, religijų istorikė, religijotyrininkė, VU Religijos studijų ir tyrimų centro docentė;
  • Danutė Bacevičiūtė, filosofė, Lietuvos kultūros tyrimo instituto mokslininkė, VU Religijos studijų ir tyrimų centro docentė;

Diskusiją moderuos: Algirdas Davidavičius, filosofas, VDU Viešosios komunikacijos katedros dėstytojas.

Plakatas A3 Levinas spaudai 1

RSTC mokslininkai, gavę LMT programų finansavimą [2017-12-08]

Sveikiname RSTC projektų vadovą prof. Tomą Sodeiką ir jo komandos narius, gavusius Lietuvos mokslo tarybos koordinuojamų programų finansavimą:

Aukšto lygio MTEP projektas:

Vadovas - prof. Tomas Sodeika, projektas „Poststekuliarus būvis“ (paraiškos kodas 09.3.3-LMT-K-712-01-0085).

Podoktorantūros stažuočių projektas:

  • Dr. Tomas Nemunas Mickevičius (vadovas prof. Tomas Sodeika) – projektas „Heideggerio technikos filosofijos ištakos, recepcija ir perspektyvos“ (paraiškos kodas 09.3.3-LMT-K-712-02-0123).

 

site logo

Konferencija "Šiuolaikinės fenomenologijos problemos ir tyrinėjimai" [2017-12-04]

 

Lietuvos fenomenologų asociacija,

Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centras ir Filosofijos katedra

2017 m. gruodžio 11 d., pirmadienį,

kviečia į mokslinę konferenciją

Šiuolaikinės fenomenologijos problemos ir tyrinėjimai

Konferencija vyks VU Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9/1), 201 aud.

 

10:20–10:30 Konferencijos atidarymas

Lietuvos fenomenologų asociacijos prezidentas prof. Dalius Jonkus

Moderuoja Danutė Bacevičiūtė

10:30–11:30 Arūnas Sverdiolas (VU)

Algirdo Juliaus Greimo egzistencializmas

11:30–12:10 Jūratė Levina (VU)

Literatūros fenomenologijos eskizas

12:10–12:40 Tadas Čapanauskas (VDU)

Machinacijos problema Martino Heideggerio technikos filosofijoje

12:40–13:30 Pietų pertrauka

Moderuoja Dalius Jonkus

13:30–14:00 Jolanta Saldukaitytė (LEU)

Šviesos fenomenas Emmanuelio Levino filosofijoje

14:00-14:30 Danutė Bacevičiūtė (VU)

Mirties bausmės fenomenologijos (ne)galimybės klausimas:

Jacques’as Derrida  ir Paulis Ricoeuras

14:30-15:00 Tomas Šinkūnas (VDU)

Ar yra esminis skirtumas tarp fizinio ir moralinio šleikštulio?

15:00–15:30 Kavos pertrauka

15:30-16:00 Mindaugas Kazlauskas (KSU)

Aš ir gyvūnas: fenomenologinė perspektyva

16:00–16:40 Mintautas Gutauskas (VU)

Ribiniai subjektai: egotiškumo ir empatijos slenksčiai

16:40-17:10 Kavos pertrauka

Moderuoja Mintautas Gutauskas

17:10–17:50 Dalius Jonkus (VDU)

Vaizduotės samprata fenomenologinėje Maxo Schelerio ir Vosyliaus Sezemano estetikoje

17.50-18.50 Saulius Geniušas (Honkongo Kinijos universitetas)

Dialoginė fenomenologija ir jos pamatiniai metodologiniai principai

18:50-19:00 Konferencijos uždarymas

19:00 Lietuvos fenomenologų asociacijos susirinkimas

 

Organizacinis komitetas: pirmininkas prof. dr. Dalius Jonkus,

nariai – habil. dr. (hp) Rita Šerpytytė, doc. dr. Mintautas Gutauskas,

doc. dr. Danutė Bacevičiūtė