Dėstytojai

Prof. habil. dr. (hp) RITA ŠERPYTYTĖ
El. paštas: rita.serpytyte[eta]fsf.vu.lt

DĖSTOMI KURSAI

 • Šiuolaikinės religijos filosofijos problemos: nihilizmas ir sekuliarizacija
 • Šiuolaikinė italų filosofija

  Postmetafizinis mąstymas ir religijos problema
 • Medijos ir postsekuliarizacija
 • Nihilizmas ir Vakarų filosofija (doktorantams)

Priėmimo laikas katedroje: antradieniais  ir ketvirtadieniais (susitarus iš anksto)


Prof. SKIRMANTAS JANKAUSKAS

el.paštas:

DĖSTOMI KURSAI

 • Ikisokratikai
 • Platonas
 • Aristotelio Metafizika
 • Egzistencinė etika
 • Descartes
 • Filosofijos įvadas

Priėmimo laikas katedroje: pirmadieniais ir antradieniais 1230–1300 (susitarus iš anksto)


Prof. habil. dr. (hp) JŪRATĖ RUBAVIČIENĖ

El.paštas:

DĖSTOMI KURSAI

 • Etika

Priėmimo laikas katedroje: iš anksto susitarus el. paštu 


Prof. habil. dr. (hp) TOMAS SODEIKA
El. paštas: sodeika[eta]fsf.vu.lt

DĖSTOMI KURSAI

 • Dialogo filosofija
 • Filosofinė teologija
 • Religijos fenomenologija
 • Religija ir kinas

Priėmimo laikas katedroje: iš anksto susitarus el. paštu 

_________________________________________________________________________________________________________________

Doc. dr. AUŠRELĖ PAŽĖRAITĖ
El. paštas: apazeraite[eta]fsf.vu.lt

DĖSTOMI KURSAI

 • Religijų istorija I, II
 • Naujieji religiniai judėjimai
 • Žydų minties istorija
 • Bendrasis įvadas į Šv. Raštą (norintiems stoti į religijos studijų magistrantūrą)

Priėmimo laikas katedroje: iš anksto susitarus el. paštu 


Doc. dr. DANUTĖ BACEVIČIŪTĖ
El. paštas: baceviciute[eta]fsf.vu.lt

DĖSTOMI KURSAI 

 • Krikščioniškoji etika
 • Prievarta ir religija
 • Religijos filosofija (norintiems stoti į religijos studijų magistrantūrą)

Priėmimo laikas katedroje: Ketvirtadieniais 1800–1900


Doc. dr. MINTAUTAS GUTAUSKAS

El. paštas:

DĖSTOMI KURSAI

 • Fenomenologija
 • Filosofija (BUS)
 • Kalbos filosofija
 • Heideggerio filosofija
 • Nūdienės hermeneutinės filosofijos diskursai
 • Šiuolaikinės fenomenologijos tyrimų kryptys

Priėmimo laikas katedroje: Antradieniais 1200–1300 


doc. dr. NERIJUS MILERIUS

El. paštas:

DĖSTOMI KURSAI

 • Kasdienio pasaulio filosofija
 • Pamatinės miesto studijų problemos
 • Kultūros filosofija
 • Kino filosofija
 • Estetika ir meno teorija
 • Filosofijos įvadas, Filosofija

Priėmimo laikas katedroje: iš anksto susitarus el. paštu


Doc. dr. KRISTUPAS SABOLIUS
El. paštas:
 
DĖSTOMI KURSAI
 • Šiuolaikinės vaizduotės teorijos
 • Estetika
 • Filosofijos įvadas

Priėmimo laikas katedroje: Trečiadieniais 1000–1100 (105 kab.)


Doc. dr. BENAS ULEVIČIUS
El. paštas: benas.ulevicius[eta]vdu.lt

DĖSTOMI KURSAI

 • Dogmų istorija ir sistematika I, II, III

Priėmimo laikas katedroje: iš anksto susitarus el. paštu 


Asist. dr. VAIVA DARAŠKEVIČIŪTĖ

El.paštas: vaiva.daraskeviciute[eta]fsf.vu.lt

DĖSTOMI KURSAI

 • Religija ir menas: sekuliarizacijos perspektyva
 • Religijos filosofija
 • Religijos ir meno šiuolaikinės filosofinės problemos

Priėmimo laikas katedroje: iš anksto susitarus el. paštu


Asist. dr. SIGITA MASLAUSKAITĖ-MAŽYLIENĖ

el.paštas:

DĖSTOMI KURSAI

 • Krikščioniškojo meno istorija (BUS)

Priėmimo laikas katedroje: iš anksto susitarus el. paštu 


Mokslo darbuotojas TOMAS NEMUNAS MICKEVIČIUS
El.paštas:
 

Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedros doktorantai:
 
RUSLANAS BARANOVAS
 
AURIMAS OKUNAUSKAS
 
MINDAUGAS ŠULSKUS
 
GIEDRĖ TATARŪNAITĖ
 
ALFREDAS BUIKO
 
ALGIRDAS FEDIAJEVAS
 
BRIGITA GELŽINYTĖ
 
VAIDA KALKAUSKAITĖ
 
ANDRIUS DOVYDĖNAS
 
AUŠRA KAZILIŪNAITĖ
 
DAINA HABDANKAITĖ
 
IGNAS ŠATKAUSKAS