Dėstytojai

Prof. habil. dr. (hp) RITA ŠERPYTYTĖ
El. paštas: rita.serpytyte[eta]rstc.vu.lt

DĖSTOMI KURSAI

 • Šiuolaikinės religijos filosofijos problemos: nihilizmas ir sekuliarizacija
 • Šiuolaikinė italų filosofija: Giorgio Agambenas "Homo Sacer"

  Postmetafizinis mąstymas ir religijos problema
 • Nihilizmas ir Vakarų filosofija (doktorantams)

Prof. habil. dr. (hp) TOMAS SODEIKA
El. paštas: sodeika[eta]gmail.com

DĖSTOMI KURSAI

 • Dialogo filosofija
 • Filosofinė teologija
 • Religijos fenomenologija
 • Religija ir kinas

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Prof. habil. dr. (HP) ANDRIUS NARBEKOVAS

DĖSTOMI KURSAI

 • Bioetika
 • Lytiškumo etika 

_________________________________________________________________________________________________________________

Doc. dr. AUŠRELĖ PAŽĖRAITĖ
El. paštas: apazeraite[eta]yahoo.fr

DĖSTOMI KURSAI

 • Religijų istorija I, II
 • Naujieji religiniai judėjimai
 • Žydų minties istorija
 • Bendrasis įvadas į Šv. Raštą (norintiems stoti į religijos studijų magistrantūrą)
 • Krikščionybės istorija (norintiems stoti į religijos studijų magistrantūrą)

Doc. dr. MINTAUTAS GUTAUSKAS
El. paštas:  mintautas.gutauskas[eta]fsf.vu.lt

DĖSTOMI KURSAI

 • Dialogo filosofija
 • Religijos filosofija

Doc. dr. DANUTĖ BACEVIČIŪTĖ
El. paštas: baceviciute[eta]gmail.com

DĖSTOMI KURSAI 

 • Krikščioniškoji etika
 • Prievarta ir religija
 • Religijos filosofija (norintiems stoti į religijos studijų magistrantūrą)

Lekt. dr. VALDAS MACKELA
El. paštas: valdas.mackela[eta]gmail.com

DĖSTOMI KURSAI

 • Dogmų istorija ir sistematika I, II, III
 • Apokrifinės evangelijos

Lekt. dr. SIGITA MASLAUSKAITĖ-MAŽYLIENĖ
El. paštas: sigitama[eta]yahoo.com

DĖSTOMI KURSAI

 • Krikščioniškojo meno istorija
 • Atvaizdo prigimtis ir istorinės kontroversijos

_________________________________________________________________________________________________________

Lekt. dr. VYTIS SILIUS

El.paštas: vytis.silius[eta]oc.vu.lt

DĖSTOMI KURSAI:

 • Kinijos tradicinės mąstymo sistemos

 ________________________________________________________________________________________________________

Dr. VAIVA DARAŠKEVIČIŪTĖ

DĖSTOMI KURSAI

 • Religija ir menas: sekuliarizacijos perspektyva

El.paštas: vaiva.daraskeviciute[eta]gmail.com