Podoktorantūros stažuotės

Stažuotė: "Hermeneutikos samprata italų filosofijoje: ištakos, tendencijos, įtaka Lietuvoje"

Finansavimas: Lietuvos mokslo taryba

Projektas: "Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje"

Stažuotės vadovė: prof. habil. dr. (hp) Rita Šerpytytė

 

Stažuotoja: dr. Vaiva Daraškevičiūtė

Stažuotė: "Hermeneutikos samprata italų filosofijoje: ištakos, tendencijos, įtaka Lietuvoje"

Stažuotės laikotarpis: 2013.03.01 - 2015.02.28