GVF projektas "Knygos „Lietuvos žydų filosofinės ir religinės minties paveldas“ paruošimas leidimui"

Finansavimas: Geros Valios Fondas

Programa: "Mokslininkų grupių projektai"

Projektas: „Knygos „Lietuvos žydų filosofinės ir religinės minties paveldas“ paruošimas leidimui“

Projekto kodas: PR/GVF-186/2016

Projekto laikotarpis: 2016.07.01 - 2018.06.30

Projekto vadovas: doc. dr. Aušrelė Kristina Pažėraitė