LMT MIP projektas "Ontologijos transformacijos: nihilizmas, etika, medijos"

Finansavimas: Lietuvos mokslo taryba

Programa: "Mokslininkų iniciatyva parengti projektai"

Projektas: "Ontologijos transformacijos: nihilizmas, etika, medijos"

 
 

Projekto kodas: MIP-011/2013

Projekto laikotarpis: 2013.05.01 - 2015.09.30

Projekto vadovas: prof. habil. dr. (hp) Tomas Sodeika