Diplomų teikimas RSTC magistrantams [2016-06-14]

Diplomų įteikimas RSTC magistrantams vyks birželio 17 d. šv. Jonų bažnyčioje.
Pradžia - 12.00