Leidinio Emmanuel Levinas: a Radical Thinker in the Time of Crisis (ed. by R. Šerpytytė) pristatymas [2016-05-02]

Kviečiame į RSTC leidinio Emmanuel Levinas: a Radical Thinker in the Time of Crisis* (ed. by R. Šerpytytė) pristatymą, kuris vyks š.m. gegužės 6 d., šį penktadienį, 18.30 VU Filosofijos fakulteto 201 auditorijoje.

Leidinys pristatomas Lietuvos filosofų draugijos, VU Religijos studijų ir tyrimų centro ir VU Filosofijos ir Filosofijos istorijos ir logikos katedrų  organizuojamos konferencijos MODERNYBĖ, POSTMODERNYBĖ, ŠIUOLAIKYBĖ metu.

 LEVINO VIRSELIS jpg

 

 

 

* Leidinio Emmanuel Levinas: a Radical Thinker in the Time of Crisis (ed. by R. Šerpytytė) leidimą finansavo Geros Valios Fondas. 

gerosValiosFondas1