RSTC prof. Tomo Sodeikos paskaitos Krokuvos Popiežiškajame Jono Pauliaus II universitete [2015-06-04]

RSTC profesorius Tomas Sodeika lankėsi Krokuvoje, Popiežiškajame Jono Pauliaus II universitete ir gegužės 25-28 dienomis skaitė paskaitų ciklą „Ontologijos transformacijos“.