Diplomų teikimas RSTC magistrantams [2015-06-03]

Diplomų įteikimas RSTC magistrantams vyks birželio 22 d. šv. Jonų bažnyčioje.
Pradžia - 13.00