Diplomų teikimas RSTC magistrantams - 2014 [2014-06-04]

Diplomų teikimas RSTC magistrantams vyks birželio 19 d., Šv. Jonų bažnyčioje. Pradžia - 12 val.