RSTC profesoriaus Tomo Sodeikos paskaitos Popiežiškajame Jono Pauliaus II universitete [2014-06-03]

RSTC profesorius Tomas Sodeika lankėsi Krokuvoje, Popiežiškajame Jono Pauliaus II universitete ir gegužės 26-28 dienomis skaitė paskaitų ciklą „Mistika ir fenomenologija“.