Mokslo renginiai

Konferencija "Religija ir kultūra" 2010

Konferencija RELIGIJA IR KULTŪRA: VIZUALUMO PROFILIAI

Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centras

Gegužės 27-28, 2010

kviečia į konferenciją

 

RELIGIJA IR KULTŪRA: VIZUALUMO PROFILIAI

Konferencijos vieta – Vilniaus universitetas Filosofijos fakultetas 201 a.

 

Gegužės 27, ketvirtadienis

 

I sesija

09.30-10.00 Konferencijos atidarymas. RSTC direktorės prof. Ritos Šerpytytės įžangos žodis

 

Moderuoja prof. habil. dr. (hp) Rita Šerpytytė

 

10.00-10.30 Dr. Aušra Pažėraitė (VU RSTC) Vaizdinės „Zoharo“ interpretacijos

10.30-11.00 Dr. Marija Oniščik (VDU) Objektyvuojantis religinio patyrimo aprašymas: Ką Akviniečiui reiškia būti šikšnosparniu?

 

11.00-11.30 Dr. Nerijus Čepulis (VU RSTC) Akivaizdumo kerai

11.30-12.00 Kavos pertrauka

12.00-12.30 Dr. Danutė Bacevičiūtė (VU RSTC) Paviršius ir gelmė kaip religinės patirties vizualinės metaforos

12.30-13.30 Diskusija13.30-14.30 Pietų pertrauka

 

II sesija

Moderuoja dr. Kristupas Sabolius

14.30-15.00 Dr. Sigita Maslauskaitė (VU RSTC) Krikščioniškas laikas. Atvaizdo reikšmė liturginėse knygose ir kalendoriuose

 

15.00-15.30 Dr. Lina Vidauskytė (KTU) Vizualumas ir desakralizacija

15.30-16.00 Dr. Audronė Žukauskaitė (LKTI) Antikristas: Larso von Triero vizualinė filosofija

16.00-16.45 Diskusija

16.45-17.00 Kavos pertrauka

17.00 Kino filmo „Sinekdocha, Niujorkas“ (Rež. Charlie Kaufman, 2008) peržiūra

 

Gegužės 28, penktadienis

 

III sesija

Moderuoja doc. Dr. Mintautas Gutauskas

10.00-10.30 Dokt. Vaiva Daraškevičiūtė (VU) Atvaizdo ontologiškumo transformacijos estetikoje

10.30-11.00 Doc. dr. Dalius Jonkus (VDU) Regima neregimybė

11.00-11.30 Dr. Kristupas Sabolius (VU) Susvetimėjimas ir (vaizduotės) mirtis

11.30-12.00 Kavos pertrauka

12.00-12.30 Prof. habil. dr. (hp) Rita Šerpytytė (VU RSTC) Nihilizmo paraštės: (at)vaizdas ir išnykimas

12.30-13.30 Diskusija

13.30-15.00 Pietų pertauka

 

IV sesija

Moderuoja dr. Danutė Bacevičiūtė

15.00-15.30 Doc. dr. Arūnas Gelūnas (VDA) Vizualumas ir performatyvumas

15.30-16.00 Prof. habil. dr. (hp) Tomas Sodeika (VU RSTC) Šv. Bonaventūros vairavimo mokykla

16.00-16.30 Diskusija

 

Mokslinis komitetas

Pirmininkė:

Prof. habil. dr. (hp) Rita Šerpytytė (VU RSTC)

 

Nariai:

Prof. habil. dr. (hp) Tomas Sodeika (VU RSTC)

Dr. Danutė Bacevičiūtė (VU RSTC)

Dr. Kristupas Sabolius (VU)

 

Organizacinis komitetas

Pirmininkė:

Prof. habil. dr. (hp) Rita Šerpytytė (VU RSTC)

 

Nariai:

Prof. habil. dr. (hp) Tomas Sodeika (VU RSTC)

Dr. Aušra Pažėraitė (VU RSTC)

Dr. Sigita Maslauskaitė (VU RSTC)

Dr. Kristupas Sabolius (VU)

Dokt. Vaiva Daraškevičiūtė (VU)