Mokslo renginiai

Konferencija "Prasmė filosofijoje ir filosofijos prasmė" 2008

LIETUVOS FILOSOFŲ DRAUGIJA IR
VILNIAUS UNIVERSITETO
RELIGIJOS STUDIJŲ IR TYRIMŲ CENTRAS

kviečia į kasmetinę LFD mokslinę konferenciją

 VU Filosofijos fakultete, 201 aud.

Gegužės 23-24 d.

PRASMĖ FILOSOFIJOJE IR FILOSOFIJOS PRASMĖ

 

Penktadienis, gegužės 23 d.

 

9:30-10:00 prof. habil. dr. Evaldas Nekrašas (VU, Lietuvos filosofų draugijos pirmininkas), prof. dr. (hp) Rita Šerpytytė (VU Religijos studijų ir tyrimų centras)

Konferencijos atidarymas

I sesija

Moderuoja prof. dr. (hp) Rita Šerpytytė

10:00–10:30 dr. Marija Oniščik (VDU)
Augustinas ir kalbos pragmatika

10:30–11:00 dr. Nijolė Keršytė (KFMI)
Nuoroda, pėdsakas, nurodymas: nuo skirties prie emfazės

11:00–11:30 dr. Audronė Žukauskaitė (KFMI)
Gilles"io Deleuze"o prasmės logika

11:30–12:00 Kavos pertrauka

12:00–12:30 prof. dr. (hp) Jūratė Baranova (VPU) Kaip galimas filosofijos ištirpimas? (George"as Bataille"is)

12:30–13:00 doc. dr. Nerijus Milerius (VU)
Be-prasmybė kaip kasdienybės filosofijos sąlyga

13:00–14:30 Pietų pertrauka

 

II sesija
Moderuoja doc. dr. Arūnas Mickevičius

14:30–15:00 prof. dr. Gintautas Mažeikis (ŠU)
Tarp transcendencijos begalybės ir ženklų neapibrėžties

15:00–15:30 dr. Žibartas Juozas Jackūnas (KFMI)
Semantinis tikrovės ir jos supratimo matmuo šiuolaikinėje teorinėje kultūroje

15:30–16:00 doc. dr. Tomas Kačerauskas (VGTU)
Sensus hermeneutika: prasmė, jutimai, nuostata, protas, sakinys, supratimas

16:00–17:00 Diskusija

 

Šeštadienis, gegužės 24 d.

 

III sesija

Moderuoja dr. Audronė Žukauskaitė

10:00–10:30 dr. Nerijus Čepulis (KTU)
Dar kartą apie filosofijos prasmę

10:30–11:00 doc. dr. Mintautas Gutauskas (VU)
Dialogo prasmės (ne)aiškumas dialogo filosofijoje ir fenomenologijoje

11:00–11:30 prof. dr. (hp) Rita Šerpytytė (VU)
Prasmės "praradimas" ir nihilizmo "logika"

11:30–12:00 Kavos pertrauka

 

IV sesija

Moderuoja doc. dr. Mintautas Gutauskas

12:00–12:30 doc. dr. Arūnas Gelūnas (VDA)
Nepakeliama transcendencijos našta: filosofija, religija, menas

12:30–13:00 dokt. Kristupas Sabolius (VU)
Vaizduotės prasmė ir prasmė kaip įsivaizdavimas

13:00–13:30 prof. dr. (hp) Tomas Sodeika (VU)
4"33"

13:30–15:00 Pietų pertrauka

15:00–16:00 Diskusija

16:00 Lietuvos filosofų draugijos susirinkimas

 

Organizatoriai

 Mokslinis komitetas


Pirmininkas: prof. habil. dr. Evaldas Nekrašas
(VU, Lietuvos filosofų draugijos pirmininkas)
Pavaduotoja: prof. dr. (hp) Rita Šerpytytė (VU)
Nariai:

dr. Danutė Bacevičiūtė (VU)
doc. dr. Mintautas Gutauskas (VU)
doc. dr. Arūnas Mickevičius (VU)
prof. dr. (hp) Tomas Sodeika (VU)
dr. Audronė Žukauskaitė (KFMI)


Organizacinis komitetas


Pirmininkė: prof. dr. (hp) Rita Šerpytytė (VU)
Nariai:
doc. dr. Arūnas Mickevičius (VU)
dr. Audronė Žukauskaitė (KFMI)
dokt. Jolanta Saldukaitytė (VU)