Studijos

Nuo 1995 m. RSTC yra vykdoma tarpdisciplininė religijos studijų magistro programa. Šios studijų programos tikslas - suteikti plataus tarpdisciplininio pobūdžio kvalifikaciją religijos srityje. Į RSTC magistrantūrą priimami asmenys, šalia pagrindinių bakalauro studijų jau išklausę tam tikrą disciplimų skaičių religijos srityje (turintys arba specialų išsilavinimą religijos srityje, arba atitinkamas disciplinas išklausę RSTC bakalauriniu lygiu). Magistrantūros studijos yra orientuojamos moksline - tiriamąja kryptimi. Šalia visiems studentams privalomų bendro pobūdžio magistrinio lygio kursų (teologijos, religijos filosofijos, biblistikos, religijotyros), studentams yra siūlomi specializuoti kursai, kuriuos jie gali rinktis pagal savo mokslinės - tiriamosios veiklos pobūdį. Šiuo principu organizuojant magistrines studijas, jau išsikristalizavo keletas specializuotų programos blokų, orientuotų į siauresnę specializaciją religijos mokslų srityje:
1) žiniasklaidos tyrimai;
2) filosofinė - teologinė specializacija;
3) religijos pedagogikos specializacija.

Nuo 2002 m. RSTC pradėti skaityti bakalaurinio lygio kursai (iš religijos filosofijos, krikščionybės istorijos), norintiems studijuoti RSTC magistrantūroje. Planuojama ateityje skaityti ir daugiau bakalaurinio lygio kursų.

RSTC yra akademinė institucija, orientuota ne tik į religijos srities specialistų rengimą, bet į užtikrinimą galimybės kitų fakultetų studentams, besidomintiems religijos mokslais, patenkinti savo mokslinius interesus. RSTC sudaro galimybę kitų fakultetų studentams rinktis atskirus magistrinio ir bakalaurinio lygio kursus RSTC.

Dalį kursų atskirų tarptautinių sutarčių ir susitarimų pagrindu skaito kviestiniai ir vizituojantys dėstytojai iš užsienio. Planuojama ir ateityje remtis užsienio universitetų pagalba ir įtvitinti akademinius ryšius atskiromis sutartimis.

RSTC yra akademinė institucija, atvira tarptautiniam bendradarbiavimui. Tačiau taip pat siekiame pritraukti kvalifikuotus Lietuvos specialistus, ypač baigusius moklsus teologijos srityje.

Yra susitarimas toliau tęsti bendradarbiavimą su Hiustono universitetu.

Tarpininkaujant Insbruko universiteto profesoriams, užmezgėme bendradarbiavimą su Trento universiteto Religijos studijų centru, kurio veiklos pobūdis ir tikslai, taip pat vieta universiteto struktūroje yra panašūs į mūsų. Planuojame pasirašyti bendradarbiavimo sutartį dėl mokslinių stažuočių dėstytojams, taip pat profesorių vizitams.

RSTC siekia pristatyti besimokantiems naujausius pasiekimus religijos mokslų srityje, organizuoja garsių užsienio mokslinikų paskaitų ciklus.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos