RSTC veikla

Nuo 1995 m. RSTC vykdoma magistro studijų programa.

Paskaitas RSTC skaito ir Lietuvos, ir užsienio dėstytojai. Tarpinstitucinių sutarčių pagrindu RSTC palaiko tamprius ryšius su Insbruko, Zalcburgo (Austrija), Leipcigo (Vokietija), Trento, Turino (Italija), Lisabonos (Portugalija), Krokuvos (Lenkija) ir kai kuriais JAV universitetais. Kaip vizituojantys profesoriai RSTC kasmet (iki 2008 m.) paskaitas skaitė prof. Karl Heinz Neufeld SJ, prof. Lothar Lies SJ (Insbruko universitetas). Organizuojamos paskaitos RSTC studentams, kurias skaito žymūs užsienio tyrinėtojai. Šios paskaitos yra atviros ir platesnei auditorijai. RSTC paskaitas skaitė: 2009 m. prof. Richard A. Cohen (Bafalo universitetas, JAV), prof. Jean Michel Salanskis (Paryžiaus X-Nanterre universitetas, Prancūzija), 2010 m. prof. Algis Mickūnas (Ohajo universitetas, JAV), prof. Claudio Ciancio (Luigi Pareysono religinių-filosofinių studijų centras), 2011 m. prof. Federico Vercellone (Turino universitetas, Italija), 2009–2012 m. prof. Maurizio Pagano (Rytų Pjemonto universitetas, Italija), prof. Gianluca Cuozzo (Turino universitetas, Italija).

RSTC dėstytojai savo ruožtu skaito paskaitas užsienio universitetuose. Prof. Rita Šerpytytė skaitė paskaitas Belgijos, Italijos, JAV, Prancūzijos, Vokietijos universitetuose, prof. Tomas Sodeika – Lenkijos, Rusijos, Vokietijos universitetuose. Mokslinius tyrimus užsienio universitetuose bei kitose mokslo įstaigose atliko prof. Rita Šerpytytė, prof. Tomas Sodeika, doc. Aušrelė Pažeraitė, doc. Danutė Bacevičiūtė, doc. Mintautas Gutauskas, dr. Kristupas Sabolius, doc. Nerijus Milerius.

RSTC vykdomi įvairūs moksliniai tyrimai. Nuo pat įsisteigimo RSTC aktyviai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose.

Aufbruch“ projektas (1997–2000 m.) – apėmė 10 Centrinės ir Rytų Europos šalių, jo metu buvo siekiama įvairiais aspektais ištirti religinį gyvenimą sovietiniu ir vėlesniu – politinės santvarkos keitimosi – laikotarpiu.

Kitas svarbus projektas (1998–2000 m.), pavadintas „Bažnyčios vaidmuo pokomunistinėse transformacijose“, buvo inicijuotas Osnabriuko universiteto (Vokietija). Buvo tiriama Katalikų Bažnyčios situacija pokomunistinėje visuomenėje, analizuotas jos vaidmuo visuomenės transformacijos procese.

Nuo 2001 m. RSTC organizuoja kasmetines mokslines konferencijas „Religija ir kultūra“, kuriose dalyvauja daugybė žymių mokslininkų. Šios konferencijos susilaukė ne tik akademinio pasaulio atstovų, bet ir platesnės auditorijos dėmesio. Šalia tradicinių akademinių religijos ir teologijos, religijos ir meno temų, šiose konferencijose svarstomas ir religijos vaidmuo viešajame diskurse, religija ir šiuolaikinio pasaulio iššūkiai ir t. t.

Nuo 2004 RSTC leidžiamas mokslo darbų leidinys Religija ir kultūra, žr.: http://www.leidykla.eu/mokslo-darbai/religija-ir-kultura/

RSTC vykdyti mokslinių tyrimų projektai:

  • 2006 m. RSTC vykdytas tarptautinis projektas ir organizuota tarptautinė konferencija Emmanuelio Levino šimtosioms metinėms paminėti „A Century with Levinas: on the Ruins of Totality“. Skaitytų pranešimų pagrindu parašyti straipsniai publikuoti 2009 m. straipsnių rinkinyje A Century with Levinas: on the Ruins of Totality (sud. Rita Šerpytytė), Vilnius: VUL.
  • 2006–2008 m. RSTC dalyvavo tarptautinio tinklo Religijos mokymas daugiakultūrinėje Europos Sąjungoje (Network on Teaching Religion in Multicultural European Society (TRES)) konferencijose.
  • 2007 m. „Religija ir kultūra: šiuolaikinio pasaulio iššūkiai“ (projekto vadovė prof. Rita Šerpytytė, projektą rėmė VMSF).
  • 2009 m. „Religija ir kasdienybė: šiuolaikinio pasaulio iššūkiai“ (projekto vadovė prof. Rita Šerpytytė, projektą rėmė VMSF).
  • 2010 m. „Tapatybė ir kitybė“ (projekto vadovas dr. Nerijus Čepulis; projektas paremtas LMT pagal Nacionalinę programą „Tauta ir valstybė: paveldas ir tapatumas“).
  • 2010–2013 m. „Religija ir kultūra: šiuolaikinio pasaulio iššūkiai tapatybei“ (projekto vadovė prof. Rita Šerpytytė; projektas paremtas LMT pagal Nacionalinę programą „Tauta ir valstybė: paveldas ir tapatumas“).
  • 2011–2013 m. „Filosofiniai kino meno tyrimai: teorinės prielaidos, metodai, uždaviniai“ (projekto vadovas doc. Nerijus Milerius; projektas paremtas LMT).

RSTC vykdomi mokslinių tyrimų projektai:

  • Nuo 2000 m. RSTC vykdo MTEP projektą „Religija ir kultūra“ (projekto vadovė prof. Rita Šerpytytė).
  • 2013–2015 m. RSTC vykdo projektą „Ontologijos transformacijos: nihilizmas, etika, medijos“ (projekto vadovas prof. Tomas Sodeika; projektą remia LMT).
  • Nuo 2013 tarptautinis mokslinių tyrimų projektas ONLENHER – Ontologija. Kalba. Hermeneutika(projekto vadovė Prof.Maria Teresa Oñate Zubia). Prof. Rita Šerpytytė dalyvauja jame kaip tarptautinės tyrėjų grupės narė Nacionaliniame nuotolinio mokymo universitete (UNED) Ispanijoje.
 
 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos