LMT projektas "Religinio žmogaus atsakomybė: Lietuvos rabiniška mintis tarp racionalizmo ir chasidiško misticizmo"

Finansavimas: Lietuvos mokslo taryba

Programa: "Mokslininkų grupių projektai"

Projektas: „Religinio žmogaus atsakomybė: Lietuvos rabiniška mintis tarp racionalizmo ir chasidiško misticizmo“

Projekto kodas: S-MIP-17-35

Projekto laikotarpis: 2017.09.01 - 2019.12.30

Projekto vadovas: doc. dr. Aušrelė Kristina Pažėraitė