LMT MIP projektas "Filosofiniai kino meno tyrimai: teorinės prielaidos, metodai, uždaviniai"

Finansavimas: Lietuvos mokslo taryba

Programa: "Mokslininkų iniciatyva parengti projektai"

Projektas: "Filosofiniai kino meno tyrimai: teorinės prielaidos, metodai, uždaviniai"

 
 

Projekto kodas: MIP-115/2011

Projekto laikotarpis: 2011.10.03 - 2013.06.30

Projekto vadovas: doc. dr. Nerijus Milerius