Mokslo renginiai

Konferencija "Religija ir kultūra" 2007

RELIGIJA IR KULTŪRA
2007 m. kovo 22-23 d.
VU Filosofijos fakultete, 201 aud.

Kovo 22d., ketvirtadienis

10:00–10:20 VU RSTC direktorė prof. habil. dr. (hp) Rita Šerpytytė Konferencijos atidarymas

Moderuoja prof. habil. dr. (hp) Rita Šerpytytė

10:20–10:50 dr. Danutė Bacevičiūtė (VU RSTC) Absoliuti kitybė: E.Levinas ir J. Derrida
10:50–11:20 dr. Nerijus Čepulis OFM (KTU) Religija kaip pirmoji filosofija pagal E. Leviną
11:20–11:50 dr. Audronė Žukauskaitė (KFMI)
Profanacijos: religija ir kapitalizmas

11:50–12:20
Kavos pertrauka

12:20–12:50 dr. Mintautas Gutauskas (VU RSTC)
Religiniai pokalbiai: prasmės perteklius ir trūkumas
12:50–13:20 prof. habil. dr. (hp) Rita Šerpytytė (VU RSTC) Tikėjimo paradoksas ir nihilizmo „logika“
13:20–14:00 Diskusija

14:00–15:00 Pietūs

Moderuoja doc. dr. Dalius Jonkus

15:00–15:30 Dokt. Kristupas Sabolius (VU Filosofijos katedra) Kitybė manyje: išcentruota vaizduotė
15:30–16:00 Doc. dr. Dalius Jonkus (VDU) Kultūra ir gyvenamasis pasaulis
16:00–16:30 Prof. dr. Gintautas Mažeikis (ŠU)
Tikėjimo propaganda ir evangelizacija: filosofinis įtikinėjimo reformos apmąstymas

16:30–16:45 Kavos pertrauka

16:45–17:15 Kun. prof. dr. Romualdas Dulskis (VDU) Ekumeninės tiesos paieškos ir Kristaus Bažnyčios tapatybė
17:15–17:45 Mag. Vytis Silius (VU OC) Religiškumo profiliai konfucianistinėje tradicijoje
17:45–18:15 Dr. Aušra Pažėraitė (VU RSTC) Šventoji istorija vs. sekuliarioji istorija: senovės izraelitų priešistorės ir istorijos istoriografinės kontroversijos
18:15–19:00 Diskusija


Kovo 23 d., penktadienis

Moderuoja doc. dr. Tomas Sodeika

10:00–10:30 doc. dr. Lilija Duoblienė (VU Edukologijos katedra) Be švietimo: religinė simbolika pop kultūroje ir mados tendencijos
10:30–11:00 dr. Marija Oniščik (VDU) Vieno spektaklio istorija ("Nusiaubtos šalies" chronologija ir topografija)
11:00–11:30 dr. Sigita Maslauskaitė (VU RSTC) Kai kurie krikščioniškosios ikonografijos aspektai potridentiniuose traktatuose

11:30–12:00 Kavos pertrauka

12:00–12:30 doc. dr. Arūnas Gelūnas (VDA) Pernelyg lengvai prieinamas pasaulis: vizualumo hegemonija ir "priverstinis asketizmas"
12:30–13:00 doc. dr. Tomas Sodeika (VU RSTC) Mikelandželo kodas
13:00–13:30 Diskusija ir konferencijos RELIGIJA IR KULTŪRA uždarymas
14:30–18:00 VU Filosofijos fakulteto Filosofijos katedros organizuojama diskusija MOKSLAS IR RELIGIJA.

Moderuoja doc. dr. Nerijus Milerius

VU RSTC mokslinę konferenciją RELIGIJA IR KULTŪRA remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas