VU Kontinentinės filosofijos ir religijos studijų katedra - Studijos turintiems negalią

Studijos turintiems negalią

Studijos turintiems negalią

Vilniaus universiteto (VU) bendruomenė yra atvira įvairovei ir nuolat kviečia įsilieti į savo gretas studentus bei darbuotojus, turinčius negalią. Universitete stengiamasi sudaryti lygiavertes studijų sąlygas: pritaikoma fizinė aplinka ir studijų organizavimo procesas, yra galimybė pasikonsultuoti rūpimais klausimais su šią sritį išmanančiais specialistais. 

Universitetas kviečia negalią turinčius asmenis drąsiai domėtis, atvirai klausti ir reikšti savo poreikius, nes tik tokiu būdu bus galima garantuoti tinkamą studijų sąlygų sudarymą.

VU Religijos studijų ir tyrimų centras yra įsikūręs Filosofijos fakultete. Patalpos pritaikytos studentams ir darbuotojams, turintiems judėjimo negalią, kurias patikrino Lietuvos žmonių su negalia sąjungos projekto „Be slenksčių“ atstovai.

Jums, kaip Vilniaus universiteto bendruomenės nariui, būtų: 

  • Taikomos stojimo į universitetą lengvatos, t. y. pateikus tai įrodantį dokumentą (darbingumo lygio nustatymą). Jūs būtumėte atleidžiami nuo stojamosios studijų įmokos bei registracijos mokesčio. Plačiau apie tai – VU Priėmimo į Pirmosios ir Antrosios pakopos studijas tvarkos aprašuose;
  • Sudaryta galimybė kas semestrą gauti vienkartinę socialinę stipendiją iš Universiteto bei valstybės garantuojamą finansinę paramą;
  • Sudarytos sąlygos naudotis Bibliotekos teikiamomis galimybėmis;
  • Psichologinio konsultavimo ir mokymų centre (PKMC) teikiamos individualaus, grupės ir šeimos konsultavimo paslaugos.

Filosofijos fakulteto patalpų, pritaikytų judėjimo negalią turintiems studentams, pristatymas

Patekimas į objektą. Patenkant į pastatą nėra laiptų – įvažiavimas lygus, tačiau yra nedidelis iki 2 cm slenkstis. Dvejos paradinės durys neatsidaro automatiškai.

Judėjimas tarp pastato aukštų. Tarp pirmo, antro ir trečio aukštų galima judėti liftu, o į ketvirtą aukštą galima patekti trečiame aukšte įrengtu laiptiniu keltuvu*.
  Į rūsyje esančias patalpas (001 aud., 004 aud., VU Studentų atstovybę Filosofijos fakultete, įsikūrusią 005 kab.) galima patekti pirmame aukšte įrengtu liftu.
  Antrame aukšte įrengtas laiptinis keltuvas, skirtas patekti į kavinę.
  Kieme įrengtas keltuvas, skirtas patekti į Psichologinio konsultavimo ir mokymų centrą (PKMC) bei Specialiosios psichologijos laboratoriją (115 kab.)

Judėjimas tarp pastato aukštų lygių. Judėjimą tarp skirtingų aukšto – pirmo, antro ir trečio – lygių užtikrina šiuose aukštuose įrengti keltuvai. Kai kurie koridoriai atskirti durimis iš dviejų dalių, viena kurių visuomet atidaryta, o kita – uždaryta durų viršuje ir apačioje įrengtais fiksatoriais.

Sanitariniai mazgai. Pirmame aukšte įrengtas bendras neįgaliųjų tualetas*, antrajame aukšte – moterų tualetas bei trečiajame aukšte – vyrų tualetas (pastarieji nepažymėti neįgaliųjų ženklais).

Automobilių stovėjimo aikštelė. Nors Fakultetas neturi įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, asmuo, kurio transporto priemonė pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba turi neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę, gali savo automobilį statyti S. Skapo gatvės pradžioje (po ženklais „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“ bei „Sustoti draudžiama“) – viena parkavimo vieta.

Grindys. Grindų danga slidi.

Kompensacinės technikos priemonės. Fakultete esama specialios studijoms ir darbui pritaikytos kompensacinės technikos priemonės (atsakingas asmuo – Fakulteto vyriausias inžinierius Danielius. Leilionas, tel.: (8 5) 266 7616, el. p.: , 113 kab).

*dėl rakto reikėtų kreiptis į Fakulteto apsaugos postą

Kontaktinis asmuo VU RSTC:
Kristina Rinkevičienė
Universiteto 9/1, 105 kab.
LT-01513, Vilnius

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. More information